Plans và Bảng Giá

Tất cả Plans bao gồm Ghi m cuộc gọi, Whisper, & chuyển hướng SMS


 • STARTER
  Người Sử Dụng Mới
 • $15USD/tháng
 • Bộ lọc Spam
 • 1 Tích hợp với Twilio
 • Hóa đơn Tiện Ích là $10/tháng
 • Chuyển hướng Cuộc gọi Cơ bản

 • PREMIUM
  Doanh nghiệp đang phát triển
 • $49/tháng
 • Bao gồm gói Starter
 • 5 Những tích hợp với Twilio
 • Hóa đơn Tiện Ích là $10/tháng
 • Chuyển hướng Cuộc gọi Nâng cao

 • AGENCY
  Những tích hợp với Twilio không giới hạn
 • $99/tháng
 • Bao gồm gói Premium
 • Không giới hạn Những tích hợp với Twilio
 • Hóa đơn Tiện Ích thì Đã bao gồm
 • Nâng Cao & Chuyển tiếp Danh bạ
NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA CHUYỂN HƯỚNG CUỘC GỌI CƠ BẢN VÀ N NG CAO?

Chuyển tiếp cuộc gọi cơ bản bao gồm chuyển tiếp cuộc gọi một-một. Khi người gọi quay một trong những số lưu trữ của bạn và sẽ được chuyển trực tiếp đến một số điện thoại mà bạn chỉ định. Mỗi cuộc gọi có thể có một lời chào, một tin nhắn mà người gọi được nghe khi họ gọi điện lần đầu đến số điện thoại của bạn, một cuộc gọi dạng whisper, mà người nhận cuộc gọi sẽ nghe, cũng như khả năng ghi âm các cuộc gọi. Chuyển tiếp cuộc gọi nâng cao cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến nhiều số trình tự hoặc cùng một lúc.

HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH LÀ GÌ?

Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn xác định phần nào cần thiết và sau đó hóa đơn sẽ được tự động gởi định kỳ (hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng) đến khách hàng thông qua hệ thống của chúng tôi. Hình thức này được áp dụng cho cả với các cuộc gọi điện thoại cũng như điền vào phiếu. Hệ thống hóa đơn của chúng tôi sẽ tạo ra một hóa đơn bằng định dạng PDF với các chi tiết của khách hàng và email đến địa chỉ xác định. Nếu bạn sử dụng Mailgun, bạn có thể nhập thông tin API của bạn và chúng tôi có thể gửi giống như từ email của bạn.

CUỘC GỌI WHISPER LÀ GÌ?

Cuộc gọi Whisper là một dạng tin nhắn được gởi đến người nhận của cuộc gọi. Điều này cũng cho thấy cuộc gọi là từ một công ty dẫn. Tin nhắn này có thể cho biết số điện thoại khách hàng được gọi từ đâu. Đây có thể là từ tin nhắn đến tin nhắn giọng nói hoặc tin nhắn khách hàng đã tải lên.

SMS CHUYỂN TIẾP HOẶC XÁC NHẬN BẰNG VĂN BẢN LÀ GÌ?

Khi có nhu cầu để xác minh số điện thoại bằng tin nhắn văn bản nhiều lần. Với tính năng này, chúng tôi sẽ tự động chuyển tiếp tin nhắn dạng sms được đưa vào hệ thống của chúng tôi sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email, hoặc những địa chỉ email đã được chỉ định.