Điểm khác nhau giữa chuyển tiếp cuộc gọi cơ bản và nâng cao là gì?

Chuyển tiếp cuộc gọi cơ bản bao gồm chuyển tiếp cuộc gọi một-một. Khi người gọi quay một trong những số lưu trữ của bạn và sẽ được chuyển trực tiếp đến một số điện thoại mà bạn chỉ định. Mỗi cuộc gọi có thể có một lời chào, một tin nhắn mà người gọi được nghe khi họ gọi điện lần đầu đến số điện thoại của bạn, một cuộc gọi dạng whisper, mà người nhận cuộc gọi sẽ nghe, cũng như khả năng ghi âm các cuộc gọi. Chuyển tiếp cuộc gọi nâng cao cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến nhiều số trình tự hoặc cùng một lúc.

Cuộc gọi whisper là gì?

Cuộc gọi Whisper là một dạng tin nhắn được gởi đến người nhận của cuộc gọi. Điều này cũng cho thấy cuộc gọi là từ một công ty. Tin nhắn này có thể cho biết số điện thoại khách hàng gọi từ đâu. Đây có thể là từ tin nhắn đến tin nhắn giọng nói hoặc tin nhắn khách hàng tải lên.

Sms chuyển tiếp, hoặc xác thực dạng văn bản?

Khi có nhu cầu để xác minh số điện thoại bằng tin nhắn văn bản nhiều lần. Với tính năng này, chúng tôi sẽ tự động chuyển tiếp tin nhắn dạng sms những tin được đưa vào hệ thống sẽ chuyển đến địa chỉ email, hoặc những địa chỉ email được chỉ định để chuyển tiếp.

Hóa đơn tiện ích là gì?

Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn xác định ban đầu phần nào cần thiết và sau đó hóa đơn sẽ được tự động gởi định kỳ (hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng) đến khách hàng thông qua hệ thống của chúng tôi. Hình thức này được áp dụng cho cả với các cuộc gọi điện thoại cũng như điền vào phiếu. Hệ thống hóa đơn của chúng tôi sẽ tạo ra một hóa đơn bằng file PDF với các chi tiết của khách hàng và email đến địa chỉ xác định. Nếu bạn sử dụng Mailgun, bạn có thể nhập thông tin API của bạn và chúng tôi có thể gửi các email như của bạn.

Những điểm khác nhau giữa burst và round robin là gì?

Các cuộc gọi có tính năng Burst bao gồm chuyển tiếp cuộc gọi nâng cao từ một đến nhiều cuộc gọi và có thể lên đến mười số điện thoại cùng một lúc. Các tính năng Round Robin, cũng là một phần của cuộc gọi chuyển tiếp nâng cao, sẽ gọi lên đến mười số điện thoại theo thứ tự cho đến khi có người trả lời, hoặc để lại thư thoại.

Cần Giúp đỡ?

Hãy cho chúng tôi biết câu hỏi của quý vị về hệ thống của chúng tôi.